HISTORIALLISET PUUTARHAT

Christina Walden Oy laatii historiallisiin puutarhoihin liittyviä selvitystöitä. Tällaisia selvitystöitä ovat mm. historiallisen puutarhan inevntoinnit sekä maisemanhoito- ja kehityssuunnitelmat. Selvitystöiden laadinnassa käytetään alakohtaisia ohjeita sekä otetaan huomioon kohteen ja tilaajan erityistoiveet.